FilterMotiv04b

Filter
Filter tillverkas alltid efter kundönskemål.
Tillskärning efter önskemål, rondeller, cylindrar, kompletta filter, fler-lagers metallduk, insatser, korgar m.m. Allt efter kundens önskemål.

Sintrad metallduk
Flerlagers metallduk, så kallad Pacoplate.
2, 3 och upp till 7 lager, sintrad.
Från 1 my till 200 my.pacoplate