Ramspänning3

Akpol/Paul GmbH & Co omdukar ramar med nya metalldukar.

Metallduk i rostfritt stål, nylon eller polyester etc. svetsas och/eller limmas mot ramen.

Stålramar blästras och avfettas före limning för att garantera en fullgod vidhäftning.

Önskad dukspänning mäts med en s.k. tensiometer i enheten N/cm och varje ram märks med detta mätvärde samt datum och ordernummer.

Centrumplattor monteras och silikontätning utmed ramens innerkant utföres mot beställning.ramspanning_2

Omspända metalldukar kan även fås levererade med certifikat där sikt- och filterduken specificeras, toleranser samt märkning m.m. anges.

Runda dukar upp till 3000 mm i diameter!