Wedge Wire

Öppning från 0,05 mm
Paneler upp t.o.m. 3500 x 4000 mm.

wedgewire_3

• motstår högt tryckrw
• stor öppen yta
• sätter inte igen
• slät och jämn yta
• hög precision
• hög kapacitet och mer exakt separation vid avvattning
• självrengörande
• lågt tryckfall

ozozr